Nieuwjaarreceptie 2024

Zondag 14 januari 2024 hebben we een succesvolle nieuwjaarsreceptie gehouden met de leden van Dodge Ram Ride Oud Nederland (DRRO).

Na de warme ontvangst bij de familie Bouw, die geheel belangeloos hun garage ter beschikking hadden gesteld, heeft Jerry Kleinman als Interim voorzitter namens het bestuur een presentatie gegeven over het afgelopen jaar, welke doelen en successen we hadden en welke doelen er voor 2024 op de planning staan. Tijdens de presentatie is er ruimte geweest om de inzet van diverse mensen te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

In 2023 is er een nieuw (interim) bestuur aangetreden, te weten Klaas Veerman als Penningmeester, Jonné Huizenga als Secretaris en Jerry Kleinman als Voorzitter, welke in 2023 een aantal goede stappen hebben gezet, waaronder de oprichting van de stichting. Voor 2024 heeft het bestuur gevraagd om nieuwe, definitieve, bestuursleden te selecteren en door te gaan met de openstaande taken en doelen die voor ogen zijn. Het bestuur heeft bij de nieuwjaarsreceptie medegedeeld dat Dennis Luik van Rayon Noord het verzoek heeft gekregen een nieuw bestuur voor te dragen. Dennis Luik (noord@ramrideout.nl) heeft dit verzoek aangenomen en zal hiermee aan de slag gaan. We verwachten dat hier op korte termijn (Q1) meer over te melden is.

Na de presentatie hebben we de promo film van de DRRO laten zien en hebben we afgesloten met lekkere snacks en een borrel! Het was fijn weer zoveel (nieuwe) leden te zien.

 

Tot snel.